Logg på

Regulering av virksomheten

Konsesjon

Privanet Securities NUF bedriver sin virksomhet under en grensekryssende konsesjon fra Finske Tilsynsmyndigheter og har tillatelse til å bedrive virksomhet i Norge.

https://www.finanstilsynet.no/konsesjonsregisteret/detail/?id=197372

Informasjon og vilkår