Logg på

Produkter & Tjenester

AKSJEHANDEL

Privanet Securities var en av de ledende inititivtagerne når Oslo Børs introduserte Norges eneste og ledende markedsplass NOTC Family & Friends for omsetning av unoterte aksjer i startup og vekstselskaper. Sammen med Oslo Børs, NOTC og andre innovative aktører ønsker vi å bidra til å skape en beste praksis og vel-fungerende markedsplass. På markedet kan investorer gi handelsordre på verdipapirer i målrettede selskaper. Ved notering på F&F markedsplassen får selskapene mulighet til å øke sin offentlige markedsverdi, deres aksjonærbase og publisitet. Selv om handelen foregår på F&F r markedsplassen, forblir selskapet som et unotert selskap, noe som ikke medfører endringer i for eksempel utbyttebeskatning.

Vi utvikler videre dette markedet for ikke-børsnoterte selskaper å være mer funksjonelt og automatisert, og sikte på å øke antallet og utvalget av selskaper og verdipapirer som er registrert.

AUTORISERT RÅDGIVER

NOTC F&F er en markedsplass for små og mellomstore startups og vekstselskaper som er interessert ha muligheten til en god og sikker omsetning av sine unoterte aksjer i ordnede former.

Privanet Securities er sertifisert rådgiver for selskaper som ønsker å registrere seg på NOTC F&F. Hvert selskap som ønsker registrering må ha en anmodning om registrering av en Sertifisert Rådgiver og deretter aksepteres av og ha en avtale med en Sertifisert Rådgiver. Privanet Securities som Sertifisert Rådgiver har gjennom sin konsesjon en bruker-avtale med NOTC. Som Sertifisert Rådgiver og bruker av NOTC sikrer vi at regler og retningslinjer for NOTC F&F følges, og at selskapene som anmodes om registrering følger de regler som gjelder for disse. Som Sertifisert Rådgiver sikrer vi også at obligatoriske rapporter blir levert og straks rapporterer eventuelle brudd.

KAPITALINNHENTING

Vi opererer som rådgiver for våre kunder i forbindelse med kapital behov og strukturering av hvordan kapital kan innhentes. Vår omfattende Nordiske organisasjon av eksperter og kontaktnettverk gir et utmerket grunnlag for en vellykket kapitalinnhenting. Vi har omfattende erfaring med ulike finansielle instrumenter, og vi er stolte av å gi kundene råd knyttet til å velge et egnet alternativ for innhenting av kapital. Vi planlegger og gjennomfører hele prosessen sammen med våre kunder. Vi kan bistå med både offentlige og rettede emisjoner.

Vi har kompetanse og lang erfaring av hva som må være på plass i forkant av en vellykket kapital innhenting og kan bistå våre kunder i dette forberedende arbeidet. Mange startups og vekst selskaper har ofte ikke spisskompetanse innenfor økonomi, finans og kapitalmarkedet og da kan Privanet bistå med kompetanse og rådgivning rundt dette.

Rettede emisjoner

Det er ikke alle ganger at det er riktig for selskapet å hente egenkapital via Crowdfunding plattformen AROUND.no , og da kan Privanet hente kapital via en rettet emisjon. Ettersom prosessen på mange måter er den samme foruten at den rettes til bestemte personer, selskaper og institusjoner, benytter vi den samme løsningen, men kun mot rettede investorer. Dette gjør det effektivt og trygt både for selskap og Investor

Crowdfunding plattformen AROUND.no

AROUND er en crowdfunding-plattform der du kun ser ett eller to utvalgte selskaper om gangen. Og de du får se har virkelig blitt satt på prøve gjennom forretningsplaner og femårsprognoser, økonomiske modeller og distribusjonskanaler. AROUND presenterer kvalitetssikrede vekstselskap som har en historie å fortelle, og en forretningsplan som støtter den. Det er denne unike kombinasjonen av hode og hjerte som gjør AROUND så spesiell. Du ville aldri investert i en idé du ikke har tro på. Vel, det vil ikke vi heller!

Vi tilbyr en ny og innovativ måte å finansiere og investere i fremtidens selskaper – og gir vekstselskaper muligheten til å vokse fortere. Vi ønsker å gi investorer mulighet til å investere i en spennende og attraktiv aktiva-klasse til en lav inngangssum. Vi tilbyr investorer muligheter de ikke finner andre steder! Samtidig vil investeringer i unoterte aksjer alltid innebære høy for risiko i form av økonomiske tap.

Ta gjerne en nærmere titt via linken nedenfor og registrer deg som bruker av plattformen.

https://around.no/

Gjennom vår virksomhet ønsker vi å skaffe finansiering til vekstselskaper – og på den måten bidra til fremvekst av morgendagens suksessbedrifter. Med kapital innhentet av oss, kan vi gi de utvalgte bedriftene en raskere vei til vekst. På den måten bidrar vi sammen til likviditet i aksjene – noe som igjen skaper nye jobber og bygger vår nasjonale økonomi.

Crowdfunding plattformen SprakUp.no

Sparkup er et markedsføringsplattform som hjelper gründer- og oppstartsselskaper å markedsføre sitt behov i forbindelse med emisjoner/søken etter nye aksjonærer i selskapets eget nettverk. SparkUp effektiviserer, strukturer og organiserer kommunikasjonsprosessen rundt en emisjon.

Ved hjelp av dataanalyse, nettverk og dialoger endrer SparkUp måten kapitalinnhenting for norske gründer- og oppstartsselskaper blir gjort på. Gjennom automasjon gjør vi salgsprosessen i kapitalinnhentingsprosessen smartere, raskere og mer effektiv.

SparkUp hjelper med andre ord norske selskaper med å skaffe seg selv finansiering!