Logg på

Om oss

Strategi

Strategien til Privanet konsernet er å etablere digitale og  lønnsomme løsninger og investeringsmuligheter gjennom å videreutvikle tilbudet av unoterte verdipapirer, samt å utvikle sekundære markeder der igjennom være en ledende Fintech aktør i Finland, Norge og videre ut i Europa.

I tillegg vil selskapet i nærmeste fremtid videre utvikle dette gjennom det nylige oppkjøpet av Finlandseldste VC selskap. Gjennom dette selskapet etableres det nå et Norsk/Finsk Fond som vil investere i spennende Norske og Finske vekstselskaper, gjerne innenfor Tech. Dette mener vi vil være en viktig videre utvikling og strategi for å bygge videre på vår kompetanse innenfor unoterte vekstselskaper, og å kunne tilby større investeringer fra institusjonelle og profesjonelle investorer.

Privanet har investert tungt i utviklingen av våre egne avanserte og digitale systemer og deltar dermed i digitaliseringen av bransjen med sotrt og sterkt bidrag. Et av selskapets mål er å være leder for finansteknologi (FinTech) innen investeringstjenester. Vi søker vekst primært ved å tilby investorer aksje- og gjeldsinstrumenter til nøye utvalgte vekstselskaper og ved å investere i bygge opp en betydelig etablering og vekst i volumet og ettervert likviditeten i 2. håndsmarkedet.

 

Menneskene

 

 

 

 

Vår Historie

Privanet konsernets historie går tilbake til år 2000 da det første selskapet i den nåværende gruppen, Privanet Securities Ltd, ble etablert for å betjene oppstart og vekstselskaper med finansiering av egenkapital igjennom emisjon av unoterte verdipapirer. Målet er å kanalisere direkte investeringer fra både institusjoner og privatpersoner til vekstselskaper. Helt fra starten har Privanet Securities vært opptatt av å etablere, utvikle og å drive en markedsplass for unoterte verdipapirer. Privanet kan med rette beskrives som en pioner i handel med unoterte verdipapirer i Finland og Norge.

Siden slutten av oktober 2018 har Privanet vært operative i Norge.